LUDOVERÁN 2009

Un programa educativo que organiza a Concellaría de Benestar Social,Educación e Vivenda, do Concello de Pontevedra para nenos/as deste concello.
Inclue os seguintes proxectos: ludotecas e escola de apoio e mellora do éxito escolar en competencia lingüística inglesa

INFORMACIÓN
FORMULARIO