PREMIOS CREARTE

O Ministerio de Cultura convoca os premios Crearte para recoñecer, destacar e dando visibilidade a aqueles métodos de ensino, proxectos, traballos ou actividades elaborados polos centros máis innovadores, participativos,que contribúan a:

a) Promover a actividade creadora dos alumnos en, e a través de, medios expresivos como son a música, a literatura, o teatro, a fotografía, as plásticas ou as audiovisuais.

b) Promover a posta en valor e o estímulo das capacidades creativas e de innovación dos alumnos aplicada ao proceso de aprendizaxe.

c) Educar no respecto aos dereitos de autor

Destinatarios: centros españois sostidos con fondos públicos

Os centros que desexen participar teñen de prazo para presentar a solicitude ata o 30 de setembro de 2009.

Información no BOE do 9 de marzo de 2009.