ORDE do 20 de xullo de 2012 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Primeiro. Modificar as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dos seguintes centros educativos:

– Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que se detallan no anexo I.

– Colexios de educación especial que se detallan no anexo II.

– Colexios rurais agrupados que se detallan no anexo III.

Segundo. Suprimir os centros que se relacionan no anexo IV desta orde.

DOG Nº 148