Anteproxecto de lei de modificación la LOMCE

Tras o fracaso do pacto educativo na lexislatura pasada, o actual Goberno español propón unha modificación da lei xeral educativa para retirar os aspectos máis negativos da LOMCE e actualizar determinados aspectos obsoletos xa da LOE.
En breve comeza o seu trámite previo, antes de entrar no Parlamento, do seu estudo polo Consello Escolar do Estado. Neste órgano, a nosa confederación estatal, CEAPA presentará o conxunto de emendas acordadas na asemblea xeral do pasado día 17 de novembro que transcribimos tamén neste artigo.

Descargar

Anteproyecto Ley Nueva 2018.11.19 Envío

Proposta de modificación de CEAPA

Descargar

CEAPA PROPUESTAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE EDUCACIÓN_2018.11.07