ASEMBLEA

mosimage 

Asemblea Extraordinaria da Federación das ANPA de Pontevedra que celebraremos o sábado 25 de novembro as 16:30 horas en primeira convocatoria e as 17:00 en segunda convocatoria. No seminario 3 do Pazo da Cultura de Pontevedra

                     -Presentación de candidaturas e programas.

                     -Elección de nova Xunta directiva

Seguidamente celebraremos unha Asemblea Ordinaria coa nova Xunta Directiva, na que trataremos o seguinte Orde do Día:

  1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asemblea anterior
  2. Informe do Presidente –
  3. Estado de contas.
  4. Presentación de la Xunta Directiva
  5. Proxecto de actividades
  6. Presupostos do curso 2006 – 2007
  7. Rogos e preguntas