“Binta e a gran idea”

mosimage

Interesante curto de 20 minutos seguido dun coloquio sobre os recursos educativos estructurado sobre dúas preguntas.

   -¿As melloras na educación da poboación dependen fundamentalmente dos recursos materiais e de persoal ?

   -¿Aprovéitanse suficientemente e de forma adecuada os recursos dispoñibles?