Bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e mobilidade, para o curso académico, 2012-2013

Resolución do 2 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e mobilidade, para o curso académico, 2012-2013 para alumnos que cursen estudos postobrigatorios e superiores non universitarios que podedes consultar na seguinte ligazón.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/14/pdfs/BOE-A-2012-10849.pdf