Subvención comedores no concello de Redondela

As axudas de Comedor Escolar son prestacións de carácter económico destinadas a menores escolarizados en Centros Públicos situados no municipio de Redondela que cursen o 2o ciclo de Educación Infantil ou Educación Primaria para axudarlles a sufragar o custe que afrontan polo uso do comedor. Destinaranse 8.000 euros para o primeiro trimestre do curso 2012-2013 .
 

Bases da convocatoria