Informe 2018 do estado do sistema educativo do Consello Escolar do Estado

O documento contén información relevante do conxunto de Administracións educativas, os profesionais da educación e outros axentes públicos e privados que desenvolven funcións de regulación, financiamento e prestación de servizos para garantir o dereito á educación en España, así como as medidas e accións que se implementan neste sentido. Tamén achega datos sobre o acceso e progresión no sistema educativo e exponse aspectos tanto da súa avaliación interna e externa como do seguimento do marco estratéxico Educación e Formación 2020 (ET 2020). Finalmente inclúe recomendacións orientadas á mellora realizadas e aceptadas polos membros do Consello que, xunto cos anteriores apartados, poden constituírse en base e fundamento para a toma de decisións de futuro

Informe 2018 del estado del sistema educativo

Source: Informe 2018 del estado del sistema educativo – Consejo escolar del estado – Ministerio de Educación y Formación Profesional