RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2014/15, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería.

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2014/15, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. Bases O prazo para solicitar os contratos-programa da Consellería de Educación. Tal solicitud debe facela a dirección do voso centro ata o día 8 de decembro, debendo ser aprobada polo Consello Escolar. Entre estes contratos-programa está o PROA -Programa de Reforzo, Orientación e Apoio- e outros para desenvolver habilidades e competencias do alumnado. Realízanse no centro escolar en horario de tarde. Recomendamos que faledes coa dirección dos vosos centros educativos instándoa a que solicite os programas que máis vos conveñan, posto que está demostrada a súa validez e os bos resultados.