ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

A principal modificación é a posibilidade de facer a presentación da solicitude online e se inclúe a posibilidade de aumentar a ratio de alumnos nos casos de acollemento familiar

Orixe: Orde DOG Mércores, 1 de febreiro de 2017 – AnuncioG0164-260117-0001_gl.pdf