Instrucións sobre as condicións especiais dos exames da ABAU desta convocatoria

(Pendente de publicación no DOG)
Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/2020, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2020/2021

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30559

Modelos de exame oficiais para esta convocatoria:
https://ciug.gal/gal/abau/modelos