Educación publica unha modificación das probas ABAU

Modificación da Resolución conxunta do 26 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21

AnuncioG0534-300420-0001_gl