B2tlWVWCQAAy-6e.jpg

Proxecto gañador ludoteca Nadal 2014

A FANPA e a Comisión encargada da avaliación das propostas ofertadas para as Ludotecas de Nadal: 1. Agradece ás empresas participantes (Abrakadabra, Conforocio, Anias, Jumping Cly e Áurea) o esforzo e tempo empregado e a calidade dos seus proxectos. 2. Anuncia que o proxecto gañador corresponde á empresa Abrakadabra. En próximas datas publicaremos a acta e as puntuacións acadadas polos proxectos participantes. B2tlWVWCQAAy-6e.jpg