Playing in English 2012/123

AS CLASES E O SEU FUNCIONAMENTO
-As clases son impartidas con dinámica de conversa, buscando por un camiño natural a aprendizaxe do
idioma, sen traduccións+ e sen tarefas para casa co fin de non recargar os actuais estudos dos alumnos/as.
-A partir dos 7 anos os/as alumnos/as poderanse presentar ó exame internacional do LONDON TRINITY
COLLEGE.
-Con este propósito, a partir do segundo curso os/as alumnos/as contarán con un libro para a preparación dos
exames internacionais.Terá un custe de 25 € e serán informados da súa compra una vez que os alumnos
estean adecuadamente situado no nivel correspondente.
-Contamos con profesorado especializado, asesorado e supervisado por a persoa responsable deste proxecto
lingüístico. As clase serán complementadas con visitas de profesorado nativo para una mellor exposición
dos alumnos/as a diferentes matices da lingua inglesa.
-Trimestralmente os pais/nais/titores recibirán por escrito os resultados alcanzados polo/a alumno/a.
-Para calquera aclaración, ou desexo de coñecer a evolución do/a alumno, así como para concertar una
entrevista coa profesora ou supervisora, poden poñerse en contacto no teléfono: 673 43 85 97
 

Folla informativa e de inscrición