Preparar ós nenos para que obteñan os correspondentes certificados de recoñecemento internacional da Universidade de Cambridge, que lles abrirá as portas a unha educación de alto nivel. 2 horas á semana.

Esta actividade lévase a cabo no IES Valle Inclán e na sede de la FANPA onde os nenos/as están organizados por idades e niveis.

Preparación de certificacións de inglés

Updated on 2016-06-16T13:55:13+02:00, by Xestión.