Funcionamento dun consello escolar


O consello escolar funciona...

 • Se hai información
 • Cando se dá toda a información
 • Se consulta
 • Se negocian as posicións
 • Cando se consideran e analizan todas as propostas
 • Non se crean bloques
 • Se avalían os resultados
 • Se concretan os acordos e se levan á práctica
 • Se flexibilizan os obxectivos
 • Se traballa en comisións
 • Se traballa con sentido da realidade, baseándose en feitos concretos
 • Non falan todos á vez
 • Se respecta a duración das reunións, as opinións de todos e todas e os obxectivos propostos

Non funciona o CE

 • Non hai información
 • Se informa con parcialidade
 • Cando non se consulta previamente
 • Cando se vai con posturas ríxidas ás reunións
 • Cando hai corporativismo
 • Cando se forman bloques antagónicos
 • Cando non se avalían as reunións
 • Se non se poñen en práctica os acordos
 • Cando non se flexibilizan as posturas
 • Se non hai vontade de participación
 • Se actúa por intereses persoais
 • Cando non hai comisións de traballo
 • Cando se traballa con feitos non comprobados
 • Se non se respectan as quendas de intervención
 • Cando non se respecta o horario previsto

Related projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Consello escolar

Updated on 2016-06-16T13:52:58+02:00, by Xestión.