Candidatura á Asemblea Xeral de 2016

logo_cartas_fanpaUnha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas ás 14.00h de hoxe, a FANPA por orde do seu secretario don Javier Sánchez Sobral, publica para xeral coñecemento, a candidatura conxunta única presentada e avalada pola ANPA Os Valados do CEIP Vilaverde-Mourente.

A candidatura cumpre con todos os requisitos establecidos nos estatutos da Federación, segundo a certificación ofrecida polo secretario, quen procede a anunciala oficialmente, e reza do seguinte teor:

Persoas que integran a candidatura

Presidencia: Don Rogelio Carballo Solla

Vicepresidencia: D. Miguel Ángel Sánchez Guillén

Secretaría: D. Javier Sánchez Sobral

Tesouraría: D. José María Carmiña Chaves

Vogalía: Dna. Alba María González Pereira

Vogalía: Don Francisco Freire Vila

Vogalía: Don Juan Carlos Saco Mirón

Vogalía: Dona María Elena Buceta Solla

Vogalía: Don José Bernardo Vázquez García

Vogalía: Don Félix Álvarez Filloy

Para calquera aclaración ou consulta, esta candidatura ofrece os seguintes datos de contacto:

Don Rogelio Carballo Solla, no móbil 679486556 ou no correo electrónico rogeliocarballo@gmail.com

A Asemblea Xeral da FANPA, na que se producirá a votación para elección de Xunta Directiva terá lugar o vindeiro día 27 de febreiro de 2016.

Candidatura FANPA 2016