logo_cartas_fanpa

Consonte o acordado na asemblea do pasado sábado día 27 de febreiro de 2016, a Secretaría da FANPA informa de que a nova Xunta Directiva para o vindeiro bienio 2016-2018 queda constituída polos seguintes membros:

XUNTA DIRECTIVA FEBREIRO 2016

 ANPA de procedencia
Presidente Rogelio Carballo Solla Joaquín Costa (Pontevedra)
Vicepresidente Miguel Ángel Sánchez Guillén San Xosé (Pontevedra)
Secretario Javier Sánchez Sobral Os Valados (Pontevedra)
Tesoureiro Jose Mª Camiña Chaves O Galo (Pontevedra)
Vogal Alba Mª González Pereira O Miradoiro (Monteporreiro – Pontevedra)
Vogal Francisco Freire Vila O Verxel (Pontevedra)
Vogal Juan Carlos Saco Mirón Agro de Abaixo (Lalín)
Vogal Mª Elena Buceta Solla Agro de Abaixo (Lalín)
Vogal Félix Álvarez Filloy Río Lérez (Pontevedra)
Vogal Jose Bernardo Vázquez García Pardo Bazán (Pontevedra)
Vogal Mª del Mar López Fariña A Carballeira (Lourizán – Pontevedra)
Vogal Jose Ramón González Argibay As Pistas (Vilagarcía)
Vogal Roberto Rúas González O Verxel (Pontevedra)
Vogal Rosario Bertran Garcia Abelendos (Seixo – Marín)
Vogal María Sáez Fernández San Martiño (Salcedo – Pontevedra)