Contas de 2015 e orzamento da FANPA para o ano 2016

logo_cartas_fanpa

En cumprimento dos nosos estatutos que establecen a presentación das contas anuais e do orzamento do ano seguinte, a Xunta Directiva da Federación aprobou os seguintes documentos de contas do ano 2015 e o orzamento previsto para o 2016. Co obxectivo de que a FANPA estea en liña coas mellores prácticas fanse accesibles ao público xeral en cumprimento do compromiso da Xunta Directiva de realizar unha xestión transparente.

Con isto tratamos de que todas as persoas e entidades coas que a Federación ten relación na realización do seu día a día poidan saber o qué facemos, cómo e por qué xa que entendemos que a rendición de contas e a responsabilidade social son esixencias fundamentais que dan valor social a calquera organización.

Contas 2015

Orzamento 2016