ORDE do 21 de abril de 2015 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2014/15.

Artigo 1. Obxecto 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar as axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas que xestionan os comedores escolares nos centros públicos non…

Menús madruga/comedor curso 2014/15

Novembro 2014 <doc1856|center> <doc1859|center> <doc1857|center> <doc1860|center> <doc1858|center> <doc1861|center> Outubro 2014 <doc1839|center> <doc1840|center> <doc1837|center> <doc1838|center> <doc1831|center> <doc1836|center>   Setembro 2014 <doc1784|center> <doc1785|center> <doc1787|center> <doc1788|center> Dietas especiais comedor Todas en formato zip <doc1805|center> Cada unha das dietas en formato pdf <doc1789|center> <doc1790|center>…

1 10 11 12 13 14 15