Xornada informativa sobre comedores escolares

mosimage
12,00 h -Decreto de comedores
-Procedemento de solicitude de comedores e madrugadores
-Función das ANPA
-Contratación do servizo
-Seguimento e control.

13,00 –Condicios hixienico sanitarias dos comedores escolares – Jose Luis Castro Rey
-Saude buco dental e Alimentaria –Dolores Hermida

13,30 h – Explicación da organización do servizo por parte da empresa de catering coa que ten asinado o contrato a federación para o servizo dos comedores de Pontevedra