Subvencións a entidades privadas sen fin de lucro para incrementar os usos da lingua galega

Subvencións a a entidades privadas sen fin de lucro para incrementar os usos da lingua galega nos ámbitos da familia, da infancia, da mocidade e do tempo de lecer, segundo a orde da Secretaría Xeral de Política Lingüística.A Xunta de Galicia publicou a resolución pola que se regula esta convocatoria, no DOG do mércores DOGA 31 de decembro.

Esta convocatoria quere animar as asociacións a que realicen actuacións encamiñadas a aumentar o uso social da lingua galega, a partir do seu emprego en distintos ámbitos, para desenvolver as medidas que se recollen no Plan xeral de normalización da lingua galega.