Resolución das axudas para o alumnado que está a realziar formación práctica

Orde do 30 de decembro de 2008 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 30 de abril de 2008, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo correspondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional, módulos profesionais experimentais, artes plásticas e deseñoe programas de garantía social

DOGA 26/1/09