Seguro de responsabilidade civil para ANPA e de accidentes para os nenos/as

FANPA PONTEVEDRA xa está en disposición de ofrecerlles un seguro de responsabilidade civil e de accidentes para ANPA cunha cobertura moi ampla e un custo moi económico (40 € ó ano), o mesmo que un seguro de accidentes para  os nenos/as de cada unha das ANPA con unhas coberturas moi boas(6€ neno)

Se están interesados non dubiden en chamarnos, o vindeiro 13/12/2008 na Asemblea Xeral desta Federación daremos toda a información precisa.

Seguros para as ANPA asociadas, non asociadas, Federacións locais…