Programación Xeral Anual

As ANPA teñen dereito a recibir unha copia da Programación xeral anual do seu colexio?
En xeral ¿que documentación ten dereito a recibir para realizar as súas funcións de colaboración e iniciativa?

Efectivamente tienen las ANPA derecho a recibir una copia de la Programación Xeral Anual asi como el PEC Plan Educativo de Centro que es publico.
publicado en la orden decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21 Outubro 1996). 
22 Xullo 1997 (DOG 2 setembro 1997)