LIBROS DE TEXTO relixion

¿Pode ser descontado ou non ser pagados os libros de alternativa á ensinanza relixiosa ós pais dos alumnos que non escollan relixión?
A Conselleria este ano deu unha cantidade fixa duns 115 € por alumno. En ningún caso pode discriminarse ós alumnos que non queiran unha materia confesional aplicándolles ningún tipo de descuento. AMM