PROGRAMACIÓN PAZO DA CULTURA DE PONTEVEDRA

Decembro 2007

AUDITORIO.

 • Martes 4 de decembro de 2007 ás 20.00 h.

ENCONTRO                          ASEMBLEA AFECTADOS AFINSA

                                               Organiza Asociación Plataforma Blanca Afectados de Afinsa de Pontevedra.

 • Sábado 15 de decembro ás 21.00 h.

MÚSICA                                CANTOS NA MARÉ

                                               Promove Pazo da Cultura de Pontevedra.

 • Xoves 20 de decembro ás 11.30 h.

 • Venres 21 de decembro ás 21.00 h.

TEATRO                                CENTRO DRAMÁTICO GALEGO “NOITE DE REIS”

                                               Promove Pazo da Cultura de Pontevedra.

CONGRESOS E CURSOS.

 • Do 6 de setembro ao 20 de decembro de 2007.

 • Primeiros e terceiros martes de mes de 17.00 a 19.00 h.

ENCONTRO                          REUNIÓNS DE AFECTADOS DE FIBROMIALXIA

                                               Organiza Asociación Colectivo de Afectados de Fibromialxia.

                                               SEMINARIO 8

 • Días 6, 7 e 8 de decembro de 2007.

ENCONTRO                          III CONGRESO DA MEMORIA: “O FRANQUISMO EN GALICIA”

                                               Organiza Asociación Memoria Histórica Democrática.

                                               SALÓN DE ACTOS

 • Luns 17 de decembro de 2007 ás 20.00 h.

ENCONTRO                          CONFERENCIA

                                               Organiza Sociedad Gimnástica de Pontevedra.

                                               SALÓN DE ACTOS

 • Martes 18 de decembro de 2007 ás 20.00 h.

ENCONTRO                          CONFERENCIA INAUGURAL DA CÁTEDRA ALEXANDRE BÓVEDA

                                               Organizan Concello de Pontevedra e Fundación Alexandre Bóveda.

                                               SALÓN DE ACTOS

 • Mércores 19 de decembro de 2007 de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 h.

ENCONTRO                          XORNADAS TÉCNICAS

                                               OS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FAMILIAR A DEBATE: NOVOS RETOS

                                               Organiza Consorcio Servicios Sociais. Vicepresidencia da Xunta de Galicia.

                                               SALÓN DE ACTOS E SEMINARIOS 2 E 3

SALA DE EXPOSICIÓNS.

• Do 12 de decembro de 2007 ao 6 de xaneiro de 2008.

 • De martes a venres de 18.00 a 21.00 h.

 • Sábados de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 h.

 • Domingos e festivos de 11.00 a 14.00 h.

EXPOSICIÓN                      JOSÉ LUIS LÓPEZ “GABÚ”. “PERCORRIDOS: ENTRE FOTOGRAFÍA E PINTURA”

                                               Promove Pazo da Cultura de Pontevedra.

 • De luns a venres do 5 de outubro ao 5 de decembro de 2007 de 10.00 a 13.00 h.

EXPOSICIÓN                        PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

                                               Promove Concellaría de Urbanismo e Ambiente do Concello de Pontevedra.

                                               VESTÍBULO SALA EXPOSICIÓNS

 • Do 12 de novembro ao 5 de decembro de 2007.

EXPOSICIÓN                        NAVEGANDO ENTRE CULTURAS

                    Promove Oficina Municipal de Atención ás Migracións do Concello de Pontevedra.

                                               SEMINARIO 6

 • Do 27 de novembro ao ____ de decembro de 2007 de 18.00 a 21.00 h.

EXPOSICIÓN                        UN PAÍS DENDE AS TÁBOAS. 125 ANOS DE TEATRO GALEGO

                                               Promove Dirección Xeral de Creación e Promoción Cultural.

                                               VESTÍBULO AUDITORIO

RECINTO FEIRAL.

 • Decembro de 2007 e xaneiro de 2007.

ENCONTRO                          NADAL OCIO

                                               Promove Concello de Pontevedra

Prezo: ___