Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo

Orde do 26 de maio de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o cofinanciamento do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia para o ano 2008.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar subvencións aos concellos de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, para o cofinanciamento do desenvolvemento do programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo, a través de calquera das seguintes modalidades:

a) Modalidade A: apoio a actividades saudables e de habilidades persoais que se desenvolvan en cada un dos centros participantes, dirixidas ao fomento de hábitos relacionados con estilos de vida e de alimentación saudables.

b) Modalidade B: apoio á mellora do éxito escolar e á prevención e intervención co absentismo e abandono temperán dos estudos. Estas actividades poderán celebrarse en varios centros, nun só centro nun centralizando a todo o alumnado participante, ou en instalacións que se consideren idóneas para facilitar a maior concorrencia de alumnado.
DOG 11/06/2008