Prazas xuvenís no programa Campaña verán 2009

Orde do 17 de febreiro de 2009 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña Verán-2009 e se procede á súa convocatoria.

DOG 9/3/09