Plan Valora

Orde conxunta do 28 de setembro de 2006,da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, da Consellería de Política Territorial,Obras Públicas e Transportes, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, da Consellería de Innovación e Industria, da Consellería de Sanidade, da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, pola que se convocan premios a proxectos de innovación educativa en valores democráticos no marco do Plan Valora, para o curso académico 2006-2007 — Prazo un mes a partir da sua publicación no DOG 10-Outubro-2006

ver documento DOG