Orde do 2 de maio de 2007

pola que se convocan axudas económicas dirixidas ás asociacións e fundacións con fins pedagóxicos
e sen ánimo de lucro, legalmente constituídas, para a realización de actividades organizadas co alumnado e coas familias da Comunidade Autónoma de Galicia durante o ano 2007, e se aproban as súas bases reguladoras.educativas que teñan como destinatarios o alumnado e as súas familias.

Para ler máis pinche aquí