Decreto 85/2007,polo que se regula o Observatorio da Convivencia Escolar

polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar.
A educación para a convivencia democrática, o traballo a favor da cidadanía e os dereitos humanos e posta en marcha de plans de mellora da convivencia escolar nos centros educativos, constitúen obxectivos
básicos que a Administración educativa galega quere propiciar de maneira decidida e inequívoca no marco
das súas competencias.

Pincha aquí para acceder ó texto do decreto