Nesta sección

mosimage   Nesta sección atópanse:
-Artigos con referencias o manifestacións das organizacións de pais e nais de alumnos ás que pertencemos.
-Noticias de accións educativas das institucións que afecten especialmente á escola pública
-Ligazóns coa prensa de difusión na provincia.
-Ligazóns con servidores de noticias de educación que poidan ser interesantes.