Nesta sección

mosimageNesta sección atópanse:
-Actividades programadas pola Federación e dirixidas aos socios das ANPA e ANPA dos colexios ou das súas directivas.
-Información sobre recursos, subvencións e contactos de interese para organizar as vosas actividades.
-Actividades programadas por institucións públicas que interese difundir entre os vosos asociados.