Manual básico do acompañante do transporte escolar

Esta guía pretende ser un documento de información dirixido fundamentalmente á persoa acompañante no transporte escolar, pero tamén debe ser útil para as familias e o alumnado usuario do transporte escolar na nosa Comunidade Autónoma.
Manual da Xunta de Galicia