Ley de Asociaciones

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
E a lei aplicada na actualidade as Asociacións de Nais e Pais de Alumnos.Sabedes que temos un modelo especifico de estatutos en formato dixital para as ANPAS.