ACTIVIDADES 2004 – 2005

CALENDARIO DE ACTIVIDADES E REUNIONS DA XUNTA DIRECTIVA DA FEDERACIÓN PROVINCIAL DAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS

CURSO 2004 -2005
mosimage

SABADO 
6
NOVEMBRO   
12h
Reunión Xunta Directiva
SABADO 
27
NOVEMBRO 
12h
Reunión Xunta Directiva
SABADO
27
NOVEMBRO 
16h
ASAMBLEA XERAL
SABADO
15
XANEIRO              
12h
Reunión Xunta Directiva
 
 
XANEIRO   
 
Paxina WEB
SABADO
19
FEBREIRO         
12h
Reunión Xunta Directiva
MARTES
22
FEBREIRO 
19,30h
Escola de familia
MARTES
 1
MARZO  
19,30h
Escola de familia
MARTES
 8
MARZO  
19,30h
Escola de familia
SABADO
12
MARZO             
12h
Reunión PROVINCIAL
SABADO 
2
ABRIL               
12h
Reunión Xunta Directiva
SABADO 
4
MAIO               
12h
Reunión Xunta Directiva
SABADO
4
XUÑO               
12h
Reunión PROVINCIAL
 
ACTIVIDADES PROPOSTAS
 
Internet unha ferramenta para as ANPAS
Profes e pais en secundaria e Bacharelato
Profes e pais en infantil e primaria
Fracaso escolar?
O acoso entre iguais
Escola para a convivencia  e crenzas.
AXUDA as directivas de ANPAS. Xestión e actividades.