Informe Pisa 2006

PISA é o acrónimo do Programme for International Student Assessment (Programa para a Avaliación Internacional dos Alumnos), da OCDE. Este estudo iniciouse a fins dos anos 90 como un estudo comparativo, internacional e periódico do rendemento educativo dos alumnos de 15 anos, a partir da avaliación de certas competencias consideradas clave, como son a competencia lectora, a matemática e a científica; estas competencias son avaliadas cada tres anos, a partir da primeira convocatoria que tivo lugar no 2000.

O seu principal obxectivo, pois, é xerar indicadores de rendemento educativo; non é propiamente un proxecto ou traballo de investigación en si, aínda que os datos aportados poidan ser de gran interese para os investigadores da educación. Tampouco é un estudo orientado directamente aos centros educativos e aos
procesos de ensino-aprendizaxe, senón á definición e formulación de políticas educativas de máis longo alcance.
O estudo PISA está organizado e dirixido cooperativamente polos países membros da OCDE, en colaboración cun número cada vez maior de países asociados. O total de países participantes foi de 32 no 2000, 41 no 2003,
57 no 2006 e será de 64 no 2009; deles, os 30 países membros da OCDE e 34 países asociados.
O programa PISA conta para o tratamento técnico cun consorcio internacional de institucións de investigación. A participación de España, en a súa mostra estatal e a ampliada por varias comunidades autónomas, está coordinada polo Instituto de Avaliación do Ministerio de Educación e Ciencia.
Este estudo avalía aos alumnos de 15 anos no seu centro educativo; é unha idade na que se achan próximas a finalizar a escolaridade obrigatoria na maioría dos países participantes, o que convérteos nun grupo de idade
adecuado para valorar o seu grao de preparación fronte aos desafíos diarios de as sociedades modernas.

Pisa 2006