“Gratuidade solidaria” de libros de texto para o curos 2009/10

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria aportará 180 € por alumno de familias con rendas baixas grazas ao novo sistema de axudas á compra de libros en centros públicos e concertados, que vai sustituír progresivamente ao mecanismo de préstamo vixente. O novo programa dotará as familias de bolsas que cubrirán a compra en función do nivel da renda, asegurando axudas para as familias con menos recursos. O sistema de "gratuidade solidaria", concibido para que as rendas máis altas e desafogadas contribúan solidariamente coas máis necesitadas, é o que máis cartos aporta por alumno en toda España

Máis información