Educación fomenta a creación de clubs de lectura nos centros escolares

Educación fomenta a creación de clubs de lectura en centros de ensino secundario, FP e réxime especial destinando 110.000 euros

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria vén de convocar, no contexto das actuacións para o fomento da lectura en centros escolares, axudas para apoiar a creación de clubs de lectura en centros educativos que acollan alumnado de ensino secundario, bacharelato, Formación Profesional ou ensinanzas de réxime especial. Así, a Administración educativa autonómica destinará un total de 110.000 euros para a posta en marcha desta actividade en centros de ensino galegos que impartan estas ensinanzas.

Máis información