Axudas para a subministración aos alumnos de centros escolares de leite e produtos lácteos

Resolución do 20 de outubro de 2008 pola que se modifica a Resolución do 20 de decembro de 2007 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración aos alumnos de centros escolares de leite e determinados produtos lácteos e se convocan para o ano 2008, modificada á súa vez pola Resolución do 25 de febreiro de 2008.
DOG Nº213
Corrección de erros DOG Nº 215