Convocatoria de axudas para alumnado de Formación Profesional

Orde do 20 de agosto de 2008 pola que se establece unha segunda convocatoria de axudas en réxime de concorrencia competitiva para o alumnado de formación profesional de centros docentes sostidos con fondos públicos e para o alumnado e profesorado de centros concertados da Comunidade Autónoma de Galicia que participen en estadías en empresas de ámbito transnacional durante o ano 2008.

DOG 1/9/08