Convocatoria das bolsas/axudas no eido da área de educación do Concello de Pontevedra

Bases e convocatoria para a concesión das bolsas/axudas no eido da área de educación,
destinadas ao pago do servizo de comedor escolar curso 2007/2008.

BOP 7/05/2008