Campamento de Inglés ENGLISH SUMMER CAMP 2009


DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

1.- O PROGRAMA
Desenvolverase en 4 quendas na Cidade Infantil Príncipe Felipe:

1ª quenda: do 21 ao 29 de xullo.
2ª quenda: do 30 de xullo ao 7 de agosto.
3ª quenda: do 8 ao 16 de agosto.
4ª quenda: do 17 ao 25 de agosto.

2.- DESTINATARIOS

Para rapaces e rapazas de 10 a 15 anos.

Cada quenda terá una duración de 9 días, en ela participarán 150 rapaces, dos que 80 estarán en réxime interno e 70 serán externos.

No caso de ser maior a demanda cá oferta procederase a un sorteo público no que se dá certa autonomía á entidade organizadora dos grupos para aqueles casos nos que fose preciso (diferencia de idades, distribución de habitacións, etc)

3.- PRAZO DE INSCRIPCIÓNS: Ata o 30 de maio de 2009.

4.- MODO DE INSCRIPCIÓN:
Cubrirase o modelo oficial de solicitude que xunto ca documentación a aportar, se remitirá por correo ordinario, ou ben se entregará no rexistro da Deputación Provincial de Pontevedra, o una súa Delegación de Vigo.

O modelo de inscripción poderá recollerse na Deputación, ou baixalo da nosa paxina web, asimismo remitiranse exemplares ós Concellos.

5.- PREZO:

  • Os internos: 120 euros os 9 días (pensión completa).
  • Os externos: 75 euros os 9 días (xantar e merenda).

FOLLA DE SOLICITUDE
FOLLA DE INSCRICIÓN
DÍPTIGO