Bases para solicitar axudas para a adquisiciòn dun ordenador persoal durante o ano 2008

Orde do 29 de febreiro de 2008 pola que se establecen as bases que rexen as axudas ao alumnado de niveis non-universitarios para a adquisición dun ordenador persoal durante o ano 2008 e se procede á súa convocatoria.

DOG 10/03/08