Axudas para participar no programa de integración Aulas da Natureza 2009

Esta convocatoria ten por obxecto promover a convivencia e integración dos alumnos participantes
con outros compañeiros de distintas zonas e culturas, ademais da integración de alumnos de réxime
xeral e alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, no centro de programas educativos
de Viérnoles en Torrelavega (Cantabria).

DOG 12/2/09