Apertura de centros educativos fóra do horario lectivo

Orde do 5 de febreiro de 2009 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime
de concorrencia competitiva, subvencións para o cofinanciamento do programa
de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia para o ano 2009.

DOG 12/2/09