Axudas para alumnado de ensinanzas de FP de grao medio

Orde do 15 de setembro de 2008 pola que se convocan axudas ao alumnado que inicie durante o curso 2008-2009 ensinanzas de formación profesional de grao medio en familias profesionais non vocacionais demandadas polo mercado laboral.
Texto da orde