Asemblea xeral sábado día 25 de novembro de 2006

mosimage Convocámosvos á Asemblea Extraordinaria da Federación das ANPA de Pontevedra que celebraremos o sábado 25 de novembro as 16:30 horas en primeira convocatoria e as 17:00 en segunda convocatoria. No seminario 3 do Pazo da Cultura de Pontevedra

 

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS   DE CENTROS PUBLICOS DE PONTEVEDRA

Membro de CONFAPA Galicia e de CEAPA

 

Convocámosvos á Asemblea Extraordinaria da Federación das ANPA de  Pontevedra que celebraremos o sábado 25 de novembro as 16:30 horas en primeira convocatoria e as 17:00 en segunda convocatoria. No seminario 3 do Pazo da Cultura de Pontevedra

                     -Presentación de candidaturas e programas.

                     -Elección de nova Xunta directiva

Seguidamente celebraremos unha Asemblea Ordinaria coa nova Xunta Directiva, na que trataremos o seguinte Orde do Día:

  1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asemblea anterior
  2. Informe do Presidente –
  3. Estado de contas.
  4. Presentación de la Xunta Directiva
  5. Proxecto de actividades
  6. Presupostos do curso 2006 – 2007
  7. Rogos e preguntas

Dada a importancia dos temas a tratar, e a transcendencia dos acontecementos que se aveciñan coa posta en marcha da nova lei, vosa presencia é decisiva para que se poda afrontar o futuro coa mellor disposición.

*O actual presidente Alfonso Moreno Mora despídese e non presentará candidatura xa que deixou de ter fillos en idade escolar.

*Intentaremos ser rápidos no desenrolo da asemblea para poder ter tempo de tratar os temas que libremente queirades como outros anos.

*Teremos servicio de atención a nenos/as dos participantes

Nota 1: Só terán voz e voto dous membros de cada APA .

Nota2: Quen queira facer efectiva a súa cota poderá facelo despois da Asemblea.

O Secretario de FAPAS Pontevedra

                                                                                                   Pedro Revilla Temiño